پوشش پارکینگ

پوشش های پلی کربنات پوشش سقف پارکینگ

پوشش سقف پارکینگ وجود پارکینگ برای ماشینها امروزه در اکثر ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و… امری ضروری تلقی میشود. و برای پوشش سقف های پارکینگ باید فکر چاره ای کرد؟استفاده از   سایبان و نورگیر فضای مناسبی را برای ماشین ها فراهم میکند. در متن زیر به بررسی نورگیر سقفی پارکینگ پرداخته ایم:   انواع …

پوشش های پلی کربنات پوشش سقف پارکینگ ادامه مطلب »