سقف پاسیو مناسب

چگونه یک پاسیو دل انگیز در منزل داشته باشیم؟

پوشش سقف پاسیو و حیاط خلوت علاوه بر جمع کردن افراد خانواده ها و دوستان دورهم، فضای زندگی خانه را افزایش می دهد.سازه و عملکرد سقف حیاط خلوت بسیار امری حیاتی می باشد. علیرغم این نکته مهم، پاسیو اغلب آخرین جایی است که افراد در برنامه ریزی ساخت و ساز  به آن فکر می کنند.

انواع سقف های موجود برای پاسیو و حیاط خلوت ،نورگیر در گروه صنعتی آفتاب