سقف های نورگیر

پوششی مناسب و سبک برای سقف های نورگیر کدامند؟

کاربرد نورگیر سقفی و یا پنجره ی سقفی ، برای جهت دادن انتقال نور به داخل ساختمان و جریان آن می باشد … انواع آن : نورگیر سقفی اتاق خواب، نورگیر سقفی آشپزخانه، سقف پاسیو و حیاط خلوت