تعریف نورگیر حبابی و کاربرد و مزایای آنها |فروش نورگیر حبابی

ساختار کلی نورگیرها  از دوقسمت پایه و حباب می باشد، پایه آنها از جنس فشرده فایبرگلاس و حباب  از جنس ورق های  اکرلیک هستند.برای نصب این نورگیرها نیاز به زیرسازی ، ساخت شاسی و زه کشی است تا بتوان پایه نورگیر را روی آن نصب کرد.