نورگیر سقفی

معرفی انواع نورگیرهای سقفی مدرن و زیبا |نورگیر سقفی اتاق خواب

افزایش کاربرد نورگیر سقفی در پروژه های عمرانی و ساختمانی ، باعث افزایش استفاده از نورگیرها شده است. حفظ انرژی، تامین روشنایی محیط داخلی و ایجاد زیبایی از کاربردهای مهم نورگیرها می باشد .