سقف پاسیو طبقه اول

خانه ی شمالی و یا جنوبی ؟

تعریف ساختمان شمالی و جنوبی   وقتی در کوچه به سمت شمال قرارگرفته باشید، برخی واحدهای مسکونی مقابل شما و بعضی دیگر پشت سرتان قرار دارند. درب اغلب خانه‌هایی که مقابل شما هستند، به حیاط ساختمان باز خواهد شد و برای ورود به ساختمان باید از حیاط عبور کنید،به این خانه ها شمالی می گویند. …

خانه ی شمالی و یا جنوبی ؟ ادامه مطلب »